متل زیبای خره خراطی می‌کرد از شعر های معروف یزدی

0 1,056

متل به داستان های کوتاه و شعرگونه گفته می‌شود که معمولاً مصرع های کوتاه و قافیه داری دارد. کودکان به راحتی با آنها ارتباط برقرار می کنند و می توانند به سرعت آن ها را به ذهن خود بسپارند. امروز در این مطلب با متل زیبای خره خراطی می‌کرد از شعر های معروف یزدی همراه شما هستیم.

یک روزی بود و روزگاری،
پشت خونه ما یک گودالی،
موش ماسوره می‌کرد،
بچه موش ناله می‌کرد،
شتر نمد مالی می‌کرد،

خره خراطی می‌کرد،
گاو گو بازی می‌کرد،
اسب عصاری می‌کرد،
فیل اومد سیل و تماشا،
پاش لیزید و افتاد تو چا،
گفت: چه کنم، چاره کنم،
نیم من گوش قلیه کنم،
بخورم ، خورده مشه،
نخورم گنده مشه،
من بخورم ، تو چه کنی؟
تو بخوری ، من چه کنم؟
روما حد دروازه کنم،
صدای بزغاله کنم،
گیلی گیلییک ، به
دمبه داری ؟
نه


شعر کودکانه خره خراطی می‌کرد از متل های معروف یزدی

برای مشاهده متل های کودکانه زیبای دیگر کلیک کنید.

تنظیم : با آموزگار

منبع کتابک
ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید