متل لی‌لی حوضک گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک از شعر های قدیمی

196

متل به قصه های قالبا کوتاه و سرگرم کننده به صورت قافیه دار و شعرگونه گفته می شود. قهرمان متل ها اغلب حیوانات، ولی گاهی انسان‌ها یا مظاهر طبیعت هستند. در این مطلب با متل کودکانه لی‌لی حوضک گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک از شعر های قدیمی همراه شما هستیم.

متل لی‌لی، لی‌لی حوضک از شعرهای قدیمی است که در هر قوم و منطقه از کشور به طور متفاوتی روایت ‌شده است.

این متل زیب با بازی با انگشتان خوانده می شود. با شخصیت سازی هر فعل به یکی از انگشتان نسبت داده می شود.

لی‌لی، لی‌لی حوضک
گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک
این یکی درش اورد
این یکی آبش داد
این یکی نونش داد
این یکی گفت: کی هلش داد؟
این یکی گفت: منِ منِ کله گنده


لی‌لی، لی‌لی حوضک
گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک
این یکی درش اورد
این یکی شستش
این یکی پختش
این یکی گفت: کی خوردش؟
این یکی گفت: منِ منِ کله گنده

متل لی‌لی حوضک گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک از شعر های قدیمی
متل لی‌لی حوضک گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک از شعر های قدیمی

متل کودکانه متل لی‌لی حوضک گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک

برای مشاهده متل های کودکانه دیگر کلیک کنید.

تنظیم : با آموزگار

منبع کتابک
ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.