مرور اوریگامی

اوریگامی

آموزش اوریگامی حیوانات (فیل)

اوریگامی ، هنر و اندیشه تا کردن کاغذ برای خلق اشکال مختلف از قبیل حیوانات ، وسایل تزئینی ، شکل­های هندسی و اشکالی مختلف می باشد، که از هنرهای کهن کشور ژاپن به حساب می­ آید. در این مطلب از مجموعه آموزش های اوریگامی حیوانات ، آموزش ساخت…

آموزش اوریگامی حیوانات (اسب)

اوریگامی ، هنر و اندیشه تا کردن کاغذ برای خلق اشکال مختلف از قبیل حیوانات ، وسایل تزئینی ، شکل­های هندسی و اشکالی مختلف می باشد، که از هنرهای کهن کشور ژاپن به حساب می­ آید. در این مطلب از مجموعه آموزش های اوریگامی حیوانات ، آموزش ساخت…