مرور بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

معما و تست هوش (برش مکعب)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "برش مکعب" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (تشخیص منطق الگو)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "تشخیص منطق الگو" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (شکل بعدی کدام است؟)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "شکل بعدی کدام است؟" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (مکعب های رنگی یکسان!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مکعب های رنگی یکسان!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (هوش فضایی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "هوش فضایی" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (اعداد رمزگذاری شده!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "اعداد رمزگذاری شده!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (جایگزینی عددی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "جایگزینی عددی" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (مسابقه دو!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مسابقه دو!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (سریع و با دقت پاسخ دهید!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "سریع و با دقت پاسخ دهید!" همراه با پاسخ آماده شده است.

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۸)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۷)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۶)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۵)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۴)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۳)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۲)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده نموده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۱)

شاید خیلی از بزرگ‌ترها بازی با سایه را در دوران بچگی انجام داده باشند، بازی خیلی دوست داشتنی که میتونه ساعت ها بچه‌ها رو سرگرم کنه، سعی داریم توی چند مطلب نمونه های مختلف سایه بازی با دست را برای شما نمایش بدیم تا هرچه راحتر بشه این بازی را…