مرور بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

معما و تست هوش (مسیر یک در میان!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مسیر یک در میان!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (برنده سکه‌های طلا)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "برنده سکه‌های طلا" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (گذر از رودخانه)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "گذر از رودخانه" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (دایره های برش خورده)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "دایره های برش خورده" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (منشور باز شده!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "منشور باز شده!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (برش مکعب)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "برش مکعب" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (تشخیص منطق الگو)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "تشخیص منطق الگو" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (شکل بعدی کدام است؟)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "شکل بعدی کدام است؟" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (مکعب های رنگی یکسان!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مکعب های رنگی یکسان!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (هوش فضایی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "هوش فضایی" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (اعداد رمزگذاری شده!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "اعداد رمزگذاری شده!" همراه با پاسخ آماده شده است.

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۸)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۷)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…

آموزش سایه بازی با دست (دست و سایه ۶)

در ادامه مجموعه آموزش سایه بازی با دست در این مطلب چند نمونه دیگر از سایه بازی با دست را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید .... این بازی بسیار بازی ساده و جذابیه و می تونه برای کودکان لذت بخش باشه. شما می تونید تصاویری رو با…