مرور بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

معما و تست هوش | کشف قاعده حاصلضرب!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " کشف قاعده حاصلضرب! " همراه با پاسخ آماده شده است.

بازی فکری مسیریابی مارپیچ | پازل ماز قلبی

یکی از سرگرمی های معروف تاریخی ، بازی پازل ماز یا همان بازی مسیریابی مارپیچ می باشد. به راه های تو در تو که از یک قسمت وارد شده و از طرف دیگر خارج می شود ماز (maze) گویند. بازی مسیریابی مارپیچ قابل استفاده برای تمامی سنین بوده، بخصوص…

معما و تست هوش | تاس باز شده!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " تاس باز شده! " همراه با پاسخ آماده شده است.