مرور آینده شغلی کودکان

آینده شغلی کودکان

مدرک هایی برای دم کوزه / رشته‌های دانشگاهی که ۲۰ سال دیگر هیچ آینده ای ندارند

 پیش‌بینی می‌شود با پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از رشته‌های دانشگاهی کارایی خود را از دست داده و طی سال‌های آینده بازار کار خود را از دست بدهند.  مشاوران تحصیلي و دانشگاهی معتقدند که جوانان هنگام انتخاب رشته باید به آینده شغلی و…

کدام بچه ها در آینده صاحب شغل می شوند؟ سهم خانواده در آینده شغلی کودکان

امروز دغدغه بسیاری از پدر و مادرها آینده شغلی کودکان است اما خوب است بدانیم که والدین باید از سال‌های کودکی فرزندان خود به فکر اشتغال آنها باشند و این مستلزم تغییر نگرش در شیوه تربیتی است. رئوس مطالب : سهم خانواده ها در آینده شغلی…