مرور انیمیشن‌های آموزشی علوم سوم ابتدایی

انیمیشن‌های آموزشی علوم سوم ابتدایی

انیمیشن‌های آموزشی کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

گروه آموزشی با آموزگار جهت رفاه حال آموزگاران، دانش‌آموزان و اولیای گرامی در راستای بهبود شرایط آموزشی و محتوای مدارس هوشمند با رصد محتوای انیمیشن‌های آموزشی موجود در سایت‌های مختلف به دسته‌بندی و مدیریت آنها پرداخته است. در این مطلب شما…