مرور انیمیشن‌های آموزشی علوم هفتم متوسطه

انیمیشن‌های آموزشی علوم هفتم متوسطه

انیمیشن های آموزشی کتاب علوم تجربی پایه هفتم متوسطه

گروه آموزشی با آموزگار جهت رفاه حال آموزگاران، دانش‌آموزان و اولیای گرامی در راستای بهبود شرایط آموزشی و محتوای مدارس هوشمند با رصد محتوای انیمیشن های آموزشی موجود در سایت‌های مختلف به دسته‌بندی و مدیریت آنها پرداخته است. در این…