مرور کنکور سراسری

کنکور سراسری

بودجه بندی کنکور رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر

در این بخش به بودجه بندی کنکور از سال 91 تا 96 به تفکیک موضوع هر درس در رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر پرداخته شده است. جهت مشاهده بودجه بندی کنکور دروس هر رشته روی تب مربوطه کلیک کنید. بودجه بندی کنکور دروس عمومی و اختصاصی به…