آموزش اعداد انگلیسی به کودکان با تصاویر حیوانات

0 12,698

امروزه اهمیت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از کسی پوشیده نیست. در این میان از اولین مطالبی که به کودکان آموزش داده می شود اعداد انگلیسی است. امروز در این مطلب از سایت با آموزگار آموزش اعداد انگلیسی به کودکان به کمک تصاویر حیوانات و روش رسم الخط هر یک از اعداد آماده شده است.

راهنمای استفاده از آموزش اعداد انگلیسی به کودکان با تصاویر حیوانات

به کمک تصاویر زیر اعداد انگلیسی ۰ تا ۹ را به کودکان خود آموزش دهید. هر یک از تصاویر شامل یک عدد به انگلیسی و به همان تعداد تصویر حیوانات است. از کودکان بخواهید تا تعداد حیوانات در هر تصویر بشمارند. سپس کمک کنید تا کودکان با بیان هر عدد به انگلیسی تصویر هر عدد را در ذهن خود بسپارد.

در ابتدا با شمارش فارسی حیوانات کودکان را با هر عدد انگلیسی آشنا کنید. سپس اعداد را به ترتیب به کودکان بیاموزید و در تصویر بعد شمارش انگلیسی را از کودکان طلب کنید. یعنی کودکان به تدریج شمارش حیوانات را به انگلیسی انجام دهند.

هر یک از تصاویر شامل آموزش رسم الخط هر یک از اعداد انگلیسی نیز است. ترتیب روش نوشتن هر یک از اعداد به کمک شماره و فلش مشخص شده است. با در اختیار گذاشتن یک کاغذ از کودکان بخواهید تا با دقت به تصاویر و ترتیب حرکت قلم، هر یک از اعداد را بنویسند.

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان با تصاویر حیوانات

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد صفر

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد یک

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد دو

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد سه

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد چهار

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد پنج

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد شش

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد هفت

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد هشت

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان | عدد نه

 

تهیه و تنظیم : گروه با آموزگار

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.