آموزش زبان انگلیسی برای کودکان | کارتون گوگو قسمت هشتم

0 1,372

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان (مجموعه کارتون گوگو)

مجموعه کارتون گوگو Gogo Loves English یکی از بهترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی برای کودکان است. شما می توانید در این مطلب قسمت هشتم این کارتون را مشاهده کنید.لینک مشاهده قسمت‌های دیگر آموزش زبان انگلیسی برای کودکان با مجموعه کارتون گوگو :


۱- لینک مشاهده قسمت اول – My name is Gogo


۲- لینک مشاهده قسمت دوم – What is his name


۳- لینک مشاهده قسمت سوم – She is my mother


۴- لینک مشاهده قسمت چهارم – What is this


۵- لینک مشاهده قسمت پنجم – Is this a tiger


۶- لینک مشاهده قسمت ششم – What colour is this


۷- لینک مشاهده قسمت هفتم – What are they


۸- لینک مشاهده قسمت هشتم – How old are you


۹- لینک مشاهده قسمت نهم – How many are there


۱۰- لینک مشاهده قسمت دهم – What is the time


۱۱- لینک مشاهده قسمت یازدهم – What do you like


۱۲- لینک مشاهده قسمت دوازدهم – Do you like sausages


۱۳- لینک مشاهده قسمت سیزدهم – Revision


۱۴- لینک مشاهده قسمت چهاردهم – Have you got a ruler


۱۵- لینک مشاهده قسمت پانزدهم – Lets eat


۱۶- لینک مشاهده قسمت شانزدهم – I can swim


۱۷- لینک مشاهده قسمت هفدهم – You are big


۱۸- لینک مشاهده قسمت هجدهم – We are hungry


۱۹- لینک مشاهده قسمت نوزدهم – She has got a towel


۲۰- لینک مشاهده قسمت بیستم  – I want a jumper


۲۱- لینک مشاهده قسمت بیست و یکم – Where is Gogo


۲۲- لینک مشاهده قسمت بیست و دوم – What is she doing


۲۳- لینک مشاهده قسمت بیست و سوم – What are we doing


۲۴- لینک مشاهده قسمت بیست و جهارم – Building tree house


۲۵- لینک مشاهده قسمت بیست و پنجم – Where are you going


۲۶- لینک مشاهده قسمت بیست و ششم – Revision


۲۷- لینک مشاهده قسمت بیست و هفتم – May I have a blanket


۲۸- لینک مشاهده قسمت بیست و هشتم – Whose dress is it


۲۹- لینک مشاهده قسمت بیست و نهم – That is a big dinosaur


۳۰- لینک مشاهده قسمت سی ام – How much is that robot


۳۱- لینک مشاهده قسمت سی و یکم – I want to go to the moon


۳۲- لینک مشاهده قسمت سی و دوم – The yellow kite is hers


۳۳- لینک مشاهده قسمت سی و سوم – When is your birthday


۳۴- لینک مشاهده قسمت سی و چهارم – Show me your ticket


۳۵- لینک مشاهده قسمت سی و پنجم – I want some cards


۳۶- لینک مشاهده قسمت سی و ششم – May I make some soup


۳۷- لینک مشاهده قسمت سی و هفتم – This camel moves quickly


۳۸- لینک مشاهده قسمت سی و هشتم – What are you going to do


۳۹- لینک مشاهده قسمت سی و نهم – Revision


ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.